Monday, 8 August 2011

facebook အသံုးျပဳသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား သတိျပဳရန္
     ယေန.ကမၻာတစ္ခုလံုးအသံုးအမ်ားဆံုး  လူမႈကြန္ယက္websiteကိုျပပါဆို  facebook ကုိသာ ျပရမည္
ျဖစ္သည္။   တစ္ဦးျခင္းေရာ အဖြဲ.အစည္းမ်ားပါ သတင္းအခ်က္အလက္ နညး္ပညာမ်ားဖလွယ္ရာတြင္
အလြယ္ကူဆံုး အထိေရာက္ဆံုးဟု အမ်ားက သတ္မွတ္ျပီး သံုးစြဲေနသည္။ facebook ၏ က်ယ္ျပန္.မႈကလည္းအံ.မခန္းပါဘဲ။  ယေန. တြင္ facebook အသံုးျပဳသူ တစ္ကမၻာလံုး သန္း 500 ေက်ာ္သြားျပီ ဟု သိရွိရသည္။
    သံုးစြဲရန္ လြယ္ကူျခင္း ၊ game  video  music   စသည္. အပန္းေျဖ  ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားကိုလည္း တစ္ေနရာတည္းမွာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း  ေၾကာ္ျငာမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စုေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အႏုပညာရွင္မ်ား ၊အားကစားသမားမ်ား၊အစရွိသည္.ေက်ာ္ၾကားေသာ  လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း facebook စာမ်က္ႏွာမ်ား ဖြင္.ကာ လူသိမ်ားလာေအာင္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ.ရနုိင္ပါသည္။
     စိတ္ဝင္ စားစရာမ်ားေပါမ်ားကာ သုတရသမ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ  ယေန.အသံုးအမ်ားဆံုး လူမႈကြန္ယက္website ျဖစ္သည္. facebook တြင္  ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိေနသည္ကို ယေန.အသံုးျပဳသူ လူငယ္မ်ား သတိမျပဳမိၾကေသးပါဘူး။ ေန.စဥ္ facebook တြင္ အခ်ိန္ကုန္ၾကသည္.သူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။
   ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အမ်ားစု facebook ထည္းတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ သံုးစြဲေနၾကသည္။ စိတ္အပန္းေျဖ
သံုးစြဲေနရာမွတစ္ဆင္.တစ္ေန.မသံုးရလွ်င္မေနႏိုင္သည္.အဆင္.ထိေရာက္ရွိလာၾကသည္ကိုလည္း ေတြ.ျမင္
ၾကရသည္။
 

     မိမိတို.၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဓါတ္ပံုမ်ားကိုလည္း မိမိတို.၏ ေဖ.ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ယံုၾကည္
စိတ္ခ်စြာျဖင္. တင္ထားၾကသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို  လြယ္ကူစြာ ယူငင္ႏိုင္ၾကသည္ကို မသိၾကေသး
ေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား မ်ားစြာပင္ရွိသည္။
    Hnin only shares some profile information with everyone. If you know Hnin, add her as a friend or send her a message.

     ထိုကဲ.သို. အနည္းငယ္ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားကလည္း မလံုေလာက္ပါဘူး။  
 BBC သတင္းတစ္ခုတြင္  ကြန္ပ်ဴတာ ဟတ္ကာ တစ္ဦးမွ   facebook အသံုးျပဳသူ ၁.၅ သန္း၏  အီးေမးလ္
လိပ္စာ၊ စကားဝွက္ စသည္. အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူ ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု ဆိုကာသတိ
ေပးထားသည္။ 
    ထို.အျပင္  facebook တြင္  လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ဂိမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္. FarmVille, Texas HoldEm Poker, FrontierVille စသည္. ဂိမ္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပါက္ၾကားေစႏုိင္သည္ဟု သိရွိရသည္။
FarmVille  ဂိမ္းသည္ အသံုးျပဳသူ သန္း၈၀  ခန္.ရွိသည္ဟု သိရသည္။
    ထို.ကဲ. သို.ေသာ facebook applications မ်ားကပါ  မလံုျခံဳေၾကာင္း  facebook ကပါဝန္ခံထားျပီး
အသံုးျပဳသူမ်ားအားလည္း  သတိေပးထားသည္။
     နည္းပညာမ်ားတုိးတက္လာသည္. ဒီေခတ္ၾကီးတြင္ ေကာင္းက်ိဳးႏွင္. အတူဆိုးက်ိဴးမ်ားလည္းဒြန္တြဲ
လ်က္ရွိသည္ကို သတိျပဳမိရန္လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင္. အမ်ိဳးသမီးမ်ား  မိမိတို.၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အ
လက္မ်ား ဓါတ္ပံုမ်ားကို မလုိလားအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းခံရပါက မ်ားစြာႏွစ္နာမည္ ျဖစ္
ျပီး   အရွက္တကြဲ ျဖစ္ရကာ  လူမႈအသိုင္းအဝို္င္းသို. မဝင္ဆန္.ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားေပလိမ္.မည္။
     ထို.သို. မျဖစ္ေအာင္  မိ္တ္ေဆြမ်ားကိုေသခ်ာစီစစ္၍ လက္ခံျခင္း၊ အနည္းငယ္ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားသာတင္ထားျခင္း၊ မိမိ၏ဓါတ္ပံုမ်ားကိုprofileပံုေလာက္သာတင္ထားျခင္း၊Group chat မ်ား မိမိကို add
လုပ္ထားပါက ထို group၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သိရွိထားကာ မလုိလားအပ္ပါက leave group ျပဳလုပ္ျခင္း၊
tag ေပးလာသည္.ဓါတ္ပံုမ်ား ဗီဒီယို ဖိုင္မ်ားကိုလည္း  ေသခ်ာစီစစ္၍ လက္ခံကာ မသင္.ေလ်ာ္ပါက  removetag ေပးဖို.လိုအပ္ပါတယ္။႐ႈပ္ေထြးလွတဲ.အြန္းလုိင္းေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ.ျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖုိ.ဆုိတာ မလြယ္ေသးပါဘူး။နည္းပညာကို စနစ္တက်သံုးစြဲ တတ္ၾကဖို.လိုအပ္ပါသည္။


                                                                                     ေလးစားစြာျဖင္.(ေမာင္ေမာင္)

  


    

1 comments:

mstint said...

အမ်ားအတြက္ အခုလို ရွင္းလင္းျပထားတာေလး ေကာင္းတယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Post a Comment

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ. စကားတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္.အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။