Monday, 3 October 2011

ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျပံဳးလုိက္ပါလူတစ္ေယာက္တြင္ အဝတ္အစားထက္ မ်က္ႏွာထားကပိုအေရးၾကီးေၾကာင္းကို လူတိုင္းသိၾကေပ၏။ လူရည္သန္႕မႈ၊ ျမတ္ ႏိုးဖြယ္ အမူအရာ၊ လူၾကိဳက္မ်ားေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္တို႕သည္ ထူးကဲေသာေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားပင္ျဖစ္ ပါသည္။ လူတို႕သည္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျပံဳးလုိက္ေသာအခါမ်ားတြင္ တိမ္တိုက္မ်ားၾကားမွ လထြက္လာသကဲ့သို႕ပင္ မ်က္ႏွာ ၾကည္လင္လာတတ္သည္။ ျပံဳးလိုက္ရံုႏွင့္“ခင္ဗ်ားကို ေမတၱာရွိပါသည္၊ခင္ဗ်ားဟာကၽြန္ေတာ့္ကို စိတ္ခ်မ္းသာေစပါသည္။ ခင္ဗ်ားႏွင့္ေတြ႕ရတာ အလြန္ဝမ္းသာပါသည္” ဆိုေသာစကားမ်ားကို တစ္ဘက္သားသို႕ ေျပာျပီးျဖစ္ေလသည္။ ရင္ထဲက မပါေသာ အေပၚယံအျပံဳးမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ျပံဳးျပခံရသူတိုင္းက ျပံဳးသူ၏အလိုသို႕ မလိုက္ေလ်ာပဲ မေနႏိုင္ေသာ အဖိုးတန္အျပံဳး မ်ိဳးကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ျပံဳးျပတတ္ရေပမည္။
လူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ရယ္ရယ္ျပံဳးျပံဳးမလုပ္ပဲ ခပ္တည္တည္ဆက္ဆံတတ္ေသာသူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရာ၌ ေအာင္ျမင္ရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။ အျခားေသာသူမ်ားက သင့္ကိုရႊင္ရႊင္ပ်ပ် လက္ခံစကားေျပာရန္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အျခား သူမ်ားကိုလည္းသင္သည္ ရႊင္ရႊင္ပ်ပ် ဆက္ဆံရေပမည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ေျပာဆို ေနစဥ္တြင္ မ်က္ႏွာကို ခပ္ခ်ိဳခ်ိဳထား၍ နားေထာင္ပါက ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းရ၌ မ်ားစြာလြယ္ကူေၾကာင္း ေတြ႕ရေပမည္။
တစ္ဘက္သားကို အျပစ္တင္တတ္ေသာဝါသနာကိုလည္း ေဖ်ာက္လိုက္ပါ။ အျပစ္တင္ရမည့္ေနရာတြင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ အား ေပးျခင္း ကိုသံုးပါ။ ဘာအလိုရွိသည္ကုိသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္ထက္ တစ္ဘက္သား၏ ယူဆခ်က္ဆႏၵကို ၾကိဳးစားရွာ ေဖြပါ။ ထုိအေလ့အက်င့္မ်ား စြဲျမဲလာလွ်င္စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း မိတ္ေဆြေပါမ်ားျခင္းတို႕ႏွင့္ျပည့္စံုလာေပ လိမ့္မည္။
ေဝဒနာေပၚျပီးမွ ကိုယ့္အလိုက္ ကိုုယ္အမူအရာ ျဖစ္ေပၚလာဟန္ရွိေသာ္လည္း စင္စစ္ေဝဒနာႏွင့္ကိုယ္အမူအရာတို႕မွာ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေပၚၾကေလသည္။ စိတ္၏တိုက္ရိုက္ခ်ဳပ္ထိန္းမႈကို ပို၍ခံရလ်က္ရွိေသာ ကိုယ္အမူအရာကို အက်င့္လုပ္ ေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္၏ခ်ဳပ္ထိန္းျခင္းကို မခံရေသာေဝဒနာကို အလိုရွိသည့္အတိုင္း ဖန္တီးႏိုင္ေလသည္။
“ထုိ႔ေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနေသာအခါ စိ္တ္ရႊင္လာေအာင္ လုပ္ရန္အေကာင္းဆံုးနည္းသည္ အကယ္စင္စစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ဘုသကဲ့ သို႕ ေနထိုင္ေျပာဆိုလႈပ္ရွားသြားလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ”
ကမာၻေပၚရွိလူတိုင္ပင္ ခ်မ္းသာျခင္းကိုေတာင့္တၾက၏။ ထိုခ်မ္းသာျခင္းကိုရရန္ နည္းလမ္းရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏စိတ္ကူး မ်ားကို အက်င့္လုပ္ေပးရန္ပင္ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ကိုယ္တြင္းရွိအေၾကာင္းမ်ားေပၚမွာသာ တည္ျမဲလ်က္ရွိသည္။ ကိုယ္ပရွိအေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ မတည္ရွိေခ်။ သင့္၌ဘာရွိသည္၊ သင္ဘယ္သူျဖစ္သည္၊ ဘယ္မွာရွိသည္၊ ဘာလုပ္ေန သည္ စေသာအရာမ်ားသည္ သင့္ကိုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ညစ္ေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္းမျပဳလုပ္ ႏုိင္ေပ။ ထိုအရာမ်ားေပၚတြင္ သင္ မည္သို႔သေဘာထားသည္ဆိုေသာ စိတ္သာလွ်င္သင့္ကို ခ်မ္းသာေအာင္၊ စိတ္ညစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေလသည္။

“မည္သည့္အရာမဆို စင္စစ္ ေကာင္းလည္းမေကာင္း၊ ဆိုးလည္းမဆိုး၊ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးသည္ စိတ္၏ဖန္တီးမႈမွ်သာ ျဖစ္သည္” ဟု ရွိတ္စပီးယားကေျပာဖူး၏။
“မ်ားစြာေသာလူတို႕သည္ မိမိတို႕စိတ္ႏိုင္သေလာက္ စိတ္ခ်မ္းသာၾကသည္”ဟုအဗရာဟမ္လင္ကြန္းကေျပာဖူးေလသည္။
ျပံဳးရႊင္ေသာမ်က္ႏွာရွိသည့္လူတစ္ေယာက္သည္ ေနရာတကာတြင္ခရီးဦးၾကိဳျပဳျခင္းကို ခံရေပလိမ့္မည္။
သင္သည္အိမ္ျပင္ထြက္တိုင္း သင္၏ေမးကိုတင္း၍ ေခါင္းကိုမတ္မတ္ထားပါ။ သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပံဳး၍ ႏႈတ္ဆက္ျပီးလွ်င္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ပါ။ တစ္ဘက္သားအထင္မွားမွာကို မေၾကာက္ပါႏွင့္။ သင္၏ရန္သူမ်ားအေၾကာင္းကို အခ်ိန္ကုန္ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုခံ၍ မစဥ္းစားပါႏွင့္ေတာ့။ သင္လုပ္လိုေသာ အလုပ္ကိုသင္၏ စိတ္တြင္စြဲေနပါေစ။
ျပံဳးျခင္းသည္ဘာမွ မပင္ပမ္း ၊ အလြန္ တာသြား၏ ။
ျပံဳးေသာသူတြင္ဘာမွ ေလ်ာ့မသြားပဲႏွင့္အျပံဳးခံရေသာသူတြင္အမ်ားၾကီးရလိုက္၏။
ျပံဳးျခင္းသည္ လွ်ပ္တျပက္ခန္႕ၾကာေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ထိုအျပံဳးကို တစ္လက္လံုးမေမ့နိုင္။
ျပံဳးျခင္းႏွင့္ကင္း၍ေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမရွိ။ ထိုျပံဳးျခင္း၏ အက်ိုးကို မခံစားႏုိင္ေလာက္ေအာင္္ ဆင္းရဲ သူဟူ၍လည္းမရွိ။
ျပံဳးျခင္းသည္အိမ္တြင္း၌ ခ်မ္းသာသုခကိုေပး၏။ အလုပ္ခြင္၌မ်က္ႏွာပြင့္လန္း၏။ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၏ အထိမ္းအမွတ္ လည္းျဖစ္၏၊
ျပံဳးျခင္းသည္ ေမာပန္းေနသူကို အေမာေျပေစ၏။ စိတ္အားငယ္သူက္ု စိတ္အားတက္ေစ၏။ဝမ္းနည္းသူကို ဝမ္းသာေစ၏။ လူတို႕၏အတိဒုကၡမ်ားကို ကုသရန္အတြက္ေကာင္းဆံုးေသာ သဘာဝဓမၼနည္းျဖစ္၏၊
သို႕ရာတြင္ျပံဳးျခင္းကို ဝယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္း၍ေသာ္လည္းေကာာင္း၊ ေခ်းငွား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခိုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း မရႏိုင္။ ေပးသူက သဒါၾကည္ျဖဴစြာမေပးလွ်င္ ရသူမွာအက်ိဳးမထင္ေခ်။
မျပံဳးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပင္ပန္းလ်က္ရွိေသာသူထက္ ျပံဳးျခင္းကိုပို၍ အလိုရွိေသာသူ မရွိိပါ။
ထို႕ေၾကာင့္သင့္ကိုလူၾကိဳက္ မ်ားေစလိုလွ်င္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျပံဳးပါ။

ဆရာေဖျမင္. ဘာသာျပန္ထားတဲ. စာေလးပါ။

5 comments:

Candy said...

ဟားဟား... ျပဳံးနည္းေတာင္ တခါတည္း သင္ေပးလိုက္ေသးတယ္.. ဟုတ္ကဲ့... အဲ့လိုျပဳံးပါမယ္... :) :D xD

jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

အဲလုိေလးေတာ႔ျပဳံးလုိက္ပါတယ္...
မတူဘူးျဖစ္ေနလုိ႔
တူေအာင္ဘယ္လုိျပဳံးရမလဲ...ဟဲဟဲ
ခင္တဲ႔ jasmine

ေမာင္ေမာင္ said...

တူေအာင္ျပံဳးနုိင္ရင္ မုန္.ေကြ်းမယ္ဗ်ိဳ. အစ္မဂ်က္နဲ. အစ္မ ကန္ဒီ ေရ------- ဟိဟိ

ေမထား said...

တူေအာင္ၾကိဳးစားၿပီးၿပံဳးသြားတယ္ဗ်ိဳ ့...မုန္ ့၀ယ္ေက်ြး...:)

ေမာင္ေမာင္ said...

ဒီကို လာလည္ရင္ တစ္ကယ္ေကြ်းမယ္---- :D

Post a Comment

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ. စကားတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္.အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။