Thursday, 11 August 2011

တန္ဖိုးၾကီးမားလွေသာ ဇီဝဇိုး ငွက္မ်ား၏ ငွက္သိုက္


 

တနသၤာရီတိုင္း၊ ျမိတ္ျမိဳ.၊ ကမ္းနားလမ္းတြင္ တည္ရွိသည္. အထက္ပါေနအိမ္သည္ အလြန္တန္ဖိုးၾကီးမားသည္. ငွက္သိုက္မ်ား အန္ထုတ္ေပးသည္. ငွက္မ်ားအသိုက္ဖြဲ. ေနထိုင္လာခဲ့သည္မွာ နွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ နီးပါးရွိလာခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္​။

တစ္ပိသာလ်င္ သိန္းသံုးဆယ္၀န္းက်င္မွ် တန္ေၾကးရွိသည္. အဆိုပါငွက္သိုက္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနသည္. ငွက္မွာ ဇီ၀ဇိုး ငွက္ျဖစ္သည္။ ထိုငွက္၏သဘာ၀သည္ အမွန္အားျဖင့္ လူနွင့္ေ၀းသည္.ေက်ာက္ေဆာင္ လိုိဏ္ဂူမ်ားၾကားတြင္ ေနထိုင္ေလ့ရွိသည္။ အုပ္စုဖြဲ.ေနတတ္၍ တစ္အုပ္စုလွ်င္ေထာင္ေပါင္းမ​်ားစြာပါ၀င္၏။ ေျမျပင္တြင္က်က္စားေလ့မရွိေ​ ပ။ ေ၀ဟင္နွင့္ ပင္လယ္ေရျပင္ထက္တြင္ ပ်ံသန္းစဥ္ ေတာင္ပံပါအင္းဆက္မ်ားကို ဖမ္းယူစားေသာက္ေပသည္။ သို.ေသာ္လည္း အခုလိုလူေနထူထပ္သည္. ေနရာတြင္ ဤကဲ့သို. အိမ္အတြင္း၌ အသိုက္ဖြဲျပီး ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အထူးပင္အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုငွက္ေလးမ်ားသည္ စာကေလးအရြယ္ခန္.သာရွိျပီး မီလီမီတာ၁၀၀ မွ ၄၀၀ အတြင္းရွိသည္။ ပ်ံလႊားငွက္ အမ်ိဳးစားတြင္ပါ၀င္သည္။ ေက်ာဖက္ငွက္ေမြးမွာ အမဲေရာင္ရွိျပီး ၀မ္းဖက္ငွက္ေမြးမွာ မီးခိုးေရာင္ျဖစ္ေန၏။ ဦးေခါင္းမွာ ေသးလံုးေနျပီး ကေတာ့ပံုရွိ မာေသာနုတ္သီးနွင္. က်ယ္ေသာ ပါးစပ္ေပါက္ရွိသည္။ ေတာက္ပံသည္ခၽြန္ျပီး အျမီးတိုေသာေၾကာင့္ ပ်ံသန္းမွဳ.ကို လွ်င္ျမန္ေစသည္.အျပင္ ညအိပ္သည္.အခ်ိန္မွလြဲ၍ တေန.လံုးပ်ံသန္းနိုင္သည္။ တိုျပီးေကာက္ေနေသာ ေျခသည္းပါသည္. ေျခေလးေခ်ာင္းရွိ၏။ ေျခေခ်ာင္း ေလးေခ်ာင္းအနက္(၃) ေခ်ာင္းသည္အေရွ့ဖက္သို. ကား၍ညြန္.ေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ေဆာင္ အစြန္းနွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ခိုင္ျမဲစြာ ကုတ္တြယ္ထားနိုင္သည္။

ထိုဇီ၀စိုးငွက္ေလးမ်ားသည္ တိမ္ရွိသည္.ေနရာထိျမင့္မားစ​ ြာ ပ်ံသန္းနိုင္၍ အျမင္အာရံုစူးရွျပီး လွ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္၏။ ထို.ေၾကာင့္ တခ်ိဳ.က တိမ္ညြန္.ကို စားသည္.ငွက္ဟု တင္စားေခၚေ၀း၏။ မ်ိဳးပြားရာသီျဖစ္ေသာ ဇန္န၀ါရီလ၊ ဧျပီလနွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ငွက္သိုက္ျပဳလုပ္တတ္သည္။ ၎တို.၏အသိုက္မ်ားသည္ အျခားငွက္မ်ားကဲ့သို. သစ္ရြက္ သစ္ကိုင္းမ်ားျဖင့္ မျပဳလုပ္ပဲ ထူးဆန္းစြာ အာေခါင္မွ အေစးတမ်ိဳးကို အန္ထုတ္၍ အသိုက္ျပဳ.လုပ္ၾကသည္။ ငွက္၏တံေတြဂလင္းမွ စစ္ထုတ္လိုက္ေသာ တံေတြရည္မ်ားနွင့္ ေခ်ဖ်က္ျပီး အစာေခ်ရည္တခ်ိဳ.ပါ၀င္၏။ ယင္းတံေတြမ်ားသည္ ေလနွင္ထိေတြသည္.အခါ မာေၾကာသြား၏။ ယင္းအံဖတ္မ်ားကို ထပ္ခါ ထပ္ခါအံျပီး နုတ္သီျဖင့္ ခြက္ပံုသ႑န္ေဖာ္ေပးသည္။ တခါတရံ အံရလြန္းသျဖင့္ ေသြးစေလးမ်ားပင္ ပါလာတတ္ေပသည္။
တိုကဲ့သို. အသိုက္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဇီ၀စိုး ငွက္အထီးကသာ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ငွက္သိုက္မွာ မိခင္ငွက္မတစ္ေကာင္နွင့္ ငွက္ေပါက္စနွစ္ေကာင္ ေနရန္ လံုေလာက္သည္။ ယင္းအသိုက္မ်ားတြင္ ငွက္မမ်ား၀င္ဥၾကသည္။ တစ္နွင္လ်င္ နွစ္ၾကိမ္ဥျပီး တစ္ျမံဳလ်င္ ဥနွစ္လံုးရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အထီးတစ္ေကာင္ အမတစ္ေကာင္ေပါက္သည္။ ငွက္မသည္ ငွက္ကေလးမ်ားကို နွစ္လၾကာမွ် ေကၽြးေမြးျပဳစုျပီးေနာက္ အသိုက္မွဆင္း သြားၾကသည္။ အျဖူေရာင္ငွက္သိုက္တြင္ အျဖဴေရာင္ငွက္ေမြမ်ားပါျပီး​၊ အမဲေရာင္ငွက္သိုက္တြင္ အမဲေရာင္ငွက္ေမြးမ်ား ပါရွိသည္။

ငွက္သိုက္၏ နဂိုပံုသ႑န္မွာ အျဖဴေရာင္ ခြက္ပံုသ႑န္လံုးလံုးေလးေတြျ​ ဖစ္သည္။ထိုငွက္သိုက္ကို ေရနွင့္တစ္ည စိမ္လိုက္ပါက ေဆးကုလားမကဲ့သို. ျဖစ္သြားေပသည္။ ၎၏ပင္ကိုယ္အရသာမွာ အနည္းငယ္ ညီွစို.ေသာအရသာရွိသည္။ အရသာရွိေစရန္ နို.၊သၾကား အစရွိသည္. အရာမ်ားျဖင့္ေရာစပ္ျပီး ေသာက္သံုးၾကပါသည္။ နလံထလူမမာမ်ား၊ ခြဲစိတ္ျပီးစလူနာမ်ား (အနာက်က္ျမန္ေစရန္)၊သက္ၾကီး​ရြယ္အိုမ်ား ေသာက္သံုးၾကပါသည္။ကုန္ခမ္းသ​ြားေသာအားအင္မ်ားကိုအျမန္ဆံ​ုး ျပန္လည္ျပည္.၀

ေစသည္ဟုဆိုပါသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ အထူးနွစ္သက္စြာ ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္ျပီး စားေသာက္ၾကပါသည္။ သံုးလလွ်င္တၾကိမ္ခန္. အသိုက္ခြါယူေရာင္းခ်ပါသည္။ တၾကိမ္ေရာင္းရေငြမွာ သိန္းငါးဆယ္မွ သိန္းေျခာက္ဆယ္ခန္.ရရွိပါသည​္။

အခုခ်ိန္တြင္ အဆိုပါအိမ္မွ မ်ိဳးပြားလာသည္.ငွက္ကေလးမ်ာ​းသည္ ဤအိမ္တေဆာင္တည္းတြင္ မလံုေလာက္ပါသျဖင့္ အနီးနား ပတ္၀န္းက်င္အိမ္မ်ားသို. ပ်ံ.နံ.ေနထိုင္ျပီး အသိုက္လုပ္ေနထိုက္လ်က္ရွိသည​ ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ေဆာက္လုပ္သည္.အိမ္မ်ားတြင္ ငွက္မ်ားေနထိုင္ ရန္အတြက္ အေပၚဆံုးတြင္သီးသန္. တထပ္ေဆာက္လုပ္ျပီး ငွက္ေခၚသံ အတုဖန္တီးျပီး ျမဴဆြယ္ေခၚယူလ်က္ရွိသည္။ တခ်ိဳ.မွာ ပံုတြင္ျပထားသကဲ့သို. သီးသန္.လူမေနပဲ သိန္းေထာင္ခ်ီတန္သည္. သံုးထပ္တိုက္တစ္လံုးေဆာက္၍ ေခၚယူၾကပါသည္။

ေဆးမသုတ္ထားေသာ ငွက္ေခၚရန္သီးသန္. ေဆာက္လုပ္ထားသည္. ျပတင္းေပါက္မရွိေသာ ကြန္ကရက္သံုးထပ္တိုက္။ (ေခၚယူခ်ိန္ တစ္နွစ္အတြင္းတြင္ ငွက္မ်ားအသိုက္လာစြဲေနပါျပီ​။)

ဤကဲ့သို.ေခၚယူလ်င္လည္း တနွစ္ေလာက္ၾကာလ်င္ ငွက္မ်ား၀င္ေရာက္ အသိုက္ဖြဲ.ေနထိုင္လ်က္ရွိေပ​သည္.။ ငွက္ေခၚသံအတုကို စီဒီအေခြျဖင့္ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီဖြင့္ထားလွ်​င္ မိုင္ငါးဆယ္ပတ္လည္ အေ၀းမွရွိေနသည္. ငွက္မ်ားပင္ ၾကားနိုင္သည္ဟု. ဆိုပါသည္။ အကယ္၍ ဤကဲ့သို. ေခၚယူ၍ ငွက္မ်ားအသိုက္လာမစြဲနိုင္လ​ွ်င္ ယခင္အသိုက္စြဲထားေသာ အိမ္မ်ားမွငွက္၏မစင္ကိုယူ၍ ၾကဲပက္ထားလိုက္လွ်င္ အဆိုပါမစင္အနံ.ေၾကာင့္ မၾကာမွီအသိုက္လာစြဲသည္ဟုလည္​း သိရပါသည္။ ထို.ေၾကာင့္ အဆိုပါငွက္၏ မစင္မ်ားသည္လည္း ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ေနၾကပါသည္။​ အခု.ခ်ိန္တြင္ ျမိတ္ျမိဳ.ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ာတြင္ ငွက္ေခၚသံ တညံစီစီျဖင့္ ၾကားေနရေပသည္။


စာခ်စ္သူမိတ္ေဆြမ်ား ဗဟုသုတရေစျခင္းအလုိ.ငွာ  ဒီေနရာကေန  ျပန္လည္ မွ်ေဝေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ 

2 comments:

jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

ၿမိတ္ကုိ တစ္ေခါက္ေရာက္ခဲ႔ဖူးေပမယ္႔
ဒီငွက္အေၾကာင္းေၿပာၿပတဲ႔သူမရွိခဲ႔ပါဘူး။
အရမ္းေစ်းၾကီးၿပီးေဆးဖက္၀င္တယ္ဆုိတာ
ေတာ႔သိပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးေသေသခ်ာခ်ာ
ခုမွသိရတာ တကယ္ဗဟုသုတရပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။
ခ်မ္းေၿမ့ပါေစ။

စိုးထိုက္ေနာင္ said...

စိတ္၀င္စားတယ္ဗ်ာ ။
ေသြးစပါေအာင္အန္ၿပီး ေဆာက္တဲ႔ အသိုက္ တန္ဘိုးမၿဖတ္နိုင္ေပါင္ ။

Post a Comment

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ. စကားတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္.အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။