Saturday, 4 August 2012

ထူးဆန္းေသာအပူထုတ္ခန္း(သို.) ခရီးသြား မွတ္စု

                                         အထူးတည္ေဆာက္ထားေသာအပူထုတ္ခန္း 
       အဓိကေရးျခင္သည္.ထူးဆန္းေသာအပူထုတ္ခန္းမ်ားအေၾကာင္းကိုေရးမယ္ေရမယ္ဆုိျပီးအခ်ိန္ဆြဲေနတာ
 ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားသည္။ အပူထုတ္ခန္းဟု နာမည္တပ္ထားသည္.ႏွင္. ကြ်န္ေတာ္တို.လို အပူပိုင္းေဒသ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။ လိုအပ္မည္လည္း မဟုတ္ေခ်။  ဂ်ပန္ဇတ္လမ္းေတြ ၾကည္.ဖူးသည္.သူမ်ားေတာ. ျမင္ဖူးၾကလိမ္.မည္ဟုထင္သည္။နပန္းသမားၾကီးေတြေရမခ်ိဳးဘဲထုိင္ေနၾကသည္
ဘာေၾကာင္.ပါလိမ္.ဆုိတာခုမွသိရေတာ.သည္။ ရြာေလးေတြမွာ အပန္းေျဖစခန္းရွိၾကေသာ ရုရွားလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္အပူထုတ္ခန္းေခၚဘန္းညာ(ရုရွားနာမည္)ကို  ေငြအကုန္ခံျပီးကိုတည္ေဆာက္ထားၾက
သည္။   
                                                            အပူထုတ္ခန္းအတြက္ အဓိက ေနရာ
        
  ထိုဘန္းညာ၏အလုပ္လုပ္ ပံုမွာ ထင္းမီးျဖင္. ေရေႏြးအိုးကို အပူေပးသည္။ ေရေႏြးအိုးမွာ စည္ပုိင္းျပတ္အရြယ္အစားခန္.ရွိ၏။မီးဖို၏မီးခိုးထြက္ရာေခါင္းတုိင္ကိုအပူထုတ္မည္.အခန္းမွာေရေႏြးပူအိုးႏွင္.
ကပ္လ်က္တည္ေဆာက္ထားသည္။ေခါင္းတိုင္ပါတ္ပါတ္လည္ကိုေက်ာက္မီးေသြးႏွစ္ေပအျမင္.ခန္.ျဖည္.ထား
သည္။ ေခါင္းတုိင္ အပူ ၊ ေက်ာက္မီးေသြးအပူ ၊ ေရေႏြးပူအိုး အပူ တို.ျဖင္. အခန္းကို အပူေပးထားသည္။ထို.အျပင္အခန္းနံရံ၊အခန္းမ်က္နာက်က္ကိုလည္းေခါင္းတုိင္မွတဆင္.အပူ၀င္ေနအာင္ျပဳ
လုပ္ထားသည္။အခန္းမွာ၀င္ေပါက္တံခါးတစ္ခု၊မ်က္နာက်က္ႏွင္.ကပ္လ်က္ျပတင္းေပါက္အေသးစားတစ္ခု
သာတပ္ဆင္ထားသည္။ အခန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ သံုးထားသည္.သစ္အမ်ိဳးအစားကလည္း အပူစီးေနဖို. အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။တင္ထားသည္. ပံုေတြကိုၾကည္.ရင္ ပိုရွင္းသြားမည္။


         ဖ်ားနာၾကသည္.အခါအေႏြးထည္ထူထူၾကီးေတြ၀တ္ ေစာင္ေတြ အမ်ားၾကီးျခံဳကာ အပူထုတ္ခဲ.ဖူးသည္. သူတိုင္း အတြက္  အပူထုတ္ျပီးလွ်င္ ဘယ္လုိခံစားရတယ္ဆုိတာ သိမွာပါ။ အပူထုတ္ခန္းမွာ ပူထုတ္တာကလည္း ထို.အတူပါဘဲ။ သို.ေသာ္  အပူထုတ္တာျခင္းတူေပေသာ္ျငားလည္း   မတူတာေလးေတြေတာ.ရွိပါသည္။ ဖ်ားနာေနေသာသူမ်ား အပူထုတ္ခန္းထည္.သို. ၀င္ျပီး အပူထုတ္၍မရပါ။ အပူခ်ိန္ျမင္.မားလြန္းေသာေၾကာင္.ျဖစ္ပါသည္။ သာမာန္လူေတြ အားလံုး အပူထုတ္ႏုိင္ပါသည္။ ညေန ေန၀င္သြားသည္.အခ်ိန္ႏွင္.ညဦးအခ်ိန္မ်ားသည္အပူထုတ္.ဖို.အသင္.ေလ်ာ္ဆံုးအခ်ိန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
တစ္ေန.လံုးေညာင္းညာကိုက္ခဲေနသည္မ်ားသည္အပူထုတ္ခန္းထည္းတြင္နာရီ၀က္ ၊တစ္နာရီခန္.၀င္ လုိက္သည္ႏွင္. အကိုက္အခဲမ်ားေျပေပ်ာက္သြားကာ  ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး ေပါ.ပါးလန္းဆန္းသြားေလသည္။

                                                 အရြက္ တစ္ခုျဖင္. ရုိက္ေပးေနသည္.ပံု                                        နာရီ၀က္၊တစ္နာရီခန္.ဆိုသည္မွာအပူထုတ္သည္.ပင္မအခန္းထည္းတြင္သာရွိေနမည္အခ်ိန္မဟုတ္ပါ။ ပင္မအခန္းထည္းတြင္ငါးမိနစ္၊ဆယ္မိနစ္အခ်ိန္အတြင္းခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး ေခ်ြးေတြအႏွံအျပားထြက္လာမည္။
ေရခ်ိဳးထားသကဲ.သုိ.ေခြ်းမ်ားထြက္လာပါကေရပူေရေအးစပ္ထားေသာေရ(သို.မဟုတ္)ေရေအးသီးသန္. ျဖင္.  အနည္းငယ္ ေခါင္းမုစျပီး  တစ္ခြက္၊ ႏွစ္ခြက္ခန္.ေလာင္းကာ အပူထုတ္ခန္းမွထြက္ျပီး နားေနရာေကာ္ရတာ(သို.)အခန္းတြင္ေခတၱအနားယူရသည္။ထိုအခိုက္အတန္ု.တြင္ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးအပူ
ေငြ.မ်ားထြက္ကာတစ္ရိႈန္းရိႈန္းနွင္.အင္မတန္ေန.လို.ေကာင္းပါသည္။နားေနခန္းတြင္  ေရ (သို.) ဘီယာ ( သို.)အေအးၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတစ္ခုခုသာက္သင္.ပါသည္ေခြ်းမ်ားစြာကုန္ဆံုးေသာေၾကာင္.ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း
ကို ျပန္လည္ကုစားသင္.သည္။
                                                       ယခုကဲ.သုိ.  ေခါင္းတုိင္ႏွင္. ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို ေရျဖန္းေပးပါကအပူခ်ိန္ပိုပိုျပီး ျမင္.မားလာေစပါသည္


                                                    အပူခန္းအတြက္ မီးဖိုေနရာႏွင္. ထင္းေျခာက္မ်ား

          ထူးျခားသည္မွာ  အပူထုတ္ခန္းတြင္၀င္သည္.အခါလွဲေလ်ာင္းခုိင္းျပီး အရြက္တစ္မ်ိဳး(နာမည္မသိပါ)ကို စီးထားျပီးး ေရေႏြးတြင္ေခတၱခန စိမ္ကာ ေျခဖ်ားကေနစျပီး ေက်ာထိကို တစ္ျဖန္းျဖနး္နဲ. ရိုက္ျခင္း ဘဲ ျဖစ္သည္။ေရေႏြးစက္ေတြ ခႏၶာကိုယ္ေပၚက်စမွာ အတန္ငယ္ခန္. ပူသြားသြားသည္.အခ်ိန္မွာ အရြက္ျဖင္. ခႏၶာကိုယ္အႏွံ.ခပ္ျပင္းျပင္းရိုက္ေလသည္။အလုပ္ပင္ပန္းထားေသာ ေန.မ်ားတြင္ ထုိကဲ.သို. အရြက္ျဖင္. ရိုက္ပါက  ပင္ပန္းထားသမွ် ေျပေပ်ာက္သြားပါသည္။ ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ.ၾကံဳခဲ.ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကန္.သတ္ခ်က္မ်ားကေတာ. အပူထုတ္ခန္းကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက  အခ်ိန္ (၂) နာရီခန္.ၾကိဳျပီး မီးေမႊးကာေရေႏြးပူအိုးက အပူေပးရပါသည္။ ထို.အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ထင္းေျခာက္ကို မီးဖိုနားတြင္ၾကိဳတင္စုေစာင္းထားရသည္။ အပူထုတ္ခန္း၏ အ၀င္တံခါးကို  လံုေအာင္ပိတ္ရပါသည္။ အ၀င္အထြက္ျပဳလုပ္တုိင္းလည္းတံခါးကိုေသခ်ာစြာပိတ္ရသည္။အခန္းထည္းတြင္အပူခ်ိန္မက်သြားေစဖို.

အတြက္ျဖစ္သည္။လိုအပ္ပါကအႏၱရာယ္ကင္းေစရန္(သို.)ေခါင္းအပူသက္သာေစရန္သီးသန္.ျပဳလုပ္ထားေသာ ဦးထုပ္ကိုေဆာင္းႏုိင္ပါသည္။အပူထုတ္ခန္းကို ပံုေတြနဲ. တြဲျပီး ဖတ္ပါက ပိုျပီး ရွင္းလင္း နားလည္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။
    အေအးပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္အမ်ားဆံုးတည္ေဆာက္ထားၾကသည္။ဂ်ပန္နွင္.ရုရွား နုိင္ငံတြင္အမ်ားဆံုးဟုသိရျပီးေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သည္.အေလ်ာက္အခန္းကိုခ်ဲ.ထြင္တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္။
                                         အလုပ္အနည္းငယ္ခန္.မ်ားေနေသာေၾကာင္.ပိုစ္အသစ္ကိုယခုမွတင္ႏုိင္တာခြင္.လႊတ္ပါ။အလည္လာသူဘ ေလာ္ဂါ မ်ားစာဖတ္သူမ်ားကိုလည္းေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ ဘေလာ္ဂါ မိတ္ေဆြမ်ားထံသို.လည္း စာသာ၀င္ဖတ္ႏုိင္ျပီး ကြန္မန္း ေပးျခင္း ၊စီေဘာက္တြင္ ေျခရာခ်န္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္နုိင္ခဲ.ျခင္းကိုလည္း နားလည္ေပးပါခင္ဗ်ာ။
       
                                                                                              အားလံုးကိုေလးစားစြာျဖင္.
                                                                                                                                       ေမာင္ေမာင္
                               
   
   

5 comments:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ဟုတ္တယ္ဂ်ပန္ကားေတြ ေဟာင္ေကာင္းကားေတြထဲမွာေတြ႔ဖူးတယ္ခုမွပဲေသခ်ာသိေတာ႔တယ္ေမာင္ေမာင္ေရ

AH said...

ပံုေတြၾကည့္ျပီးေတာ့ အပူထုတ္သြားေၾကာင္းပါ အကို... ရုရွားမွာ အေတာ္ေအးေနလားဗ်။

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ဗဟုသုတေလးေတြယူရင္း .ေရာက္တယ္ေမာင္ေမာင္...ေရ..

ခ်စ္စံအိမ္ said...

ေမာင္ေမာင္သြားခဲ့တာလားကြယ္..အင္ေပါ့ သြားနိင္တဲ့သူေတြကုိ :)
အခုလိုေတြဖတ္လိုက္ရေတာ့သိသင့္တာသင့္လုိက္ရတာေပါ့ကြယ္..

mstint said...

အပူထုတ္ခန္း(ေခၚ)ဘန္းညာ အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေရးထားတာ စိတ္ဝင္စားစရာပဲ ေမာင္ေမာင္ေရ။ လူကိုရိုက္တဲ့ အမည္မသိအရြက္ဆိုတာ ပင္ပန္းမႈကို ေျပေပ်ာက္ေစတယ္ဆိုေတာ့ ေဆးဘက္ဝင္အရြက္မ်ိဳးမ်ားလား။
ႀကံဳတုန္းေလး ခရီးသြားပို႔စ္ေတြပါ ဖတ္သြားၿပီေနာ္ း)
စိတ္္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Post a Comment

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ. စကားတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္.အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။