Thursday, 15 March 2012

၀မ္းသာရမည္ေလာ ၀မ္းနည္းရမည္ေလာ


  


အခ်ိန္က  12 ထုိးခါနီး  ပံုမွန္ အတန္းနားခ်ိန္ေရာက္ေနေသာ္လည္း   ဆရာမ မွ ေမးခြန္းမ်ားေပးကာ အေျဖရွာဖို.ေျပာေန၏။  အတန္းေခါင္းေဆာင္ ကြ်န္ေတာ္ နာရီကို ဆရာမ ျမင္ေအာင္ ၾကည္.လုိက္သည္ ။ သို.ေသာ္  ကံဆုိးစြာျဖင္. ဆရာမ မျမင္လုိက္ဘဲ စာကို ဆက္သင္ေနပါ ၏။  ပံုမွန္ခ်ိန္ထက္ ၁၅ မိနစ္ခန္.ၾကာလာေတာ. မနက္ထည္းက ထမင္းေၾကာ္ တစ္ပန္ကန္ ကမန္းကတန္းစားခဲ.ေသာ ကြ်န္ေတာ္ဗိုက္က ဆႏၵျပလာေတာ.သည္။  အတန္းတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း ထိုနည္းအတုိင္း ျဖစ္မည္ဟု ထင္မိပါ၏ ။  ကြ်န္ေတာ္.ကို ထိုးၾကည္.လာၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အရိပ္အကဲကို  သိရွိထားေသာ ကြ်န္ေတာ္ ဆရာမ ကို လွ်င္ျမန္စြာပင္ အတန္းခနျဖဳတ္ေပးဖို. ေတာင္ဆိုလုိက္ပါ၏။  ဆရာမ သူ.နာရီကို တစ္ခ်က္ၾကည္.လုိက္ျပီး  တပည္.ေက်ာ္မ်ားကို အျမဲနားလည္သူ ပီပီ လွလွပပ ျပံဳးလုိက္ျပီး အတန္းခ်ိန္ျဖဳတ္ဖို.ခြင္.ျပဳလုိက္ေလ သည္။ ထိုသိုေသာ အခါမွ  သက္ျပင္းမ်ား ျပိဳင္တူ ခ်မိၾကသည္။ 
  ေကာ္ဖီဘားေရွ.တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရိကၡာကိုယ္စီျဖင္.  ဗိုက္ထည္းက တုိက္ပြဲအတြက္အား ျဖည္.ရင္း စကားစျမည္းေျပာဆိုေနၾကသည္။ -- ဒီေန.   ျမန္မာနဲ.ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ ေရပုိက္နက္ ျပႆနာ ဆံုးျဖတ္မယ္. ေန.ဘဲ  ------တို.ျမန္မာႏုိင္ဖို.မ်ားပါတယ္-- သတင္းေတြဖတ္ၾကည္.ေတာ.  ႏုိင္ငံျခားသား ပညာရွင္ေတြငွာရမ္းျပီးေတာင္ ဒီကိစၥကိုေျဖရွင္းဖုိ.လုပ္ေနတယ္လုိ.ၾကားထားတယ္---- ေအးကြာ တို.အားလံုးလည္း ႏုိင္ဖို.ေမွ်ာ္လင္.ၾကတာဘဲ -----ကိုယ္စီ အေတြးမ်ားျဖင္.----  အတန္းထည္းသို. ဒုတိယအခ်ိန္စာဆက္သင္ဖို. ၀င္လုိက္ၾကသည္။ 
    ေနာက္ဆံုး စာသင္ခ်ိန္ ျပီးဆံုးသြားျပီး အေဆာင္သို. ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ.   ၀မ္းသာဖြယ္သတင္းကို စျပီးၾကားရသည္။   ေရပိုက္နက္  သတင္းမဟုတ္ပါ ။  လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေျပာဆုိေနၾကေသာ လစာတိုးေရးကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ 
        ဘ႑ာေရးႏႇင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမႇတ္ (၁၀၀/ ၂၀၁၂)ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မႇစ၍ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား အပိုေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ကိုခံစား ခြင္.ျပဳလုိက္သည္ ဟူေသာ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းျဖစ္ပါသည္။
   ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တုိင္မွာလည္း  ႏိုင္ငံ.၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး  အေဖအပါအ၀င္ အမ်ိဳးအမ်ားစုမွာလည္း ႏိုင္ငံ.၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင္.  အထူးပင္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူး မိပါသည္။
အေျခခံလစာနညး္ပါေသာ ႏိုင္ငံ.၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ ဒီသတင္းကေတာ.  ေရႊသတင္းပါပင္။ လစာတိုးသည္.အၾကိမ္တိုင္း  ျဖစ္ေလ.က်ရွိသည္. ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းျပႆနာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ ဆိုပါ
က ျပည္.သူ၀န္းထမ္းမ်ားအားလံုးအပါအ၀င္  ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ မိသားစုမ်ားလည္း တည္ျငိမ္ႏုိင္ပါမည္။ ထိုသို.မဟုတ္ဘဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပိုမိုျမင္.မားသြားပါက ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္  အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္လာမွာ အမွန္ပါ။  သင္.တင္.ေလွ်ာက္ပါတ္ေသာ အခြန္စနစ္ျဖင္.သာ လစာတိုးသြားျခင္းကို ကုစားေပးပါက ေငြေဖာင္းပြမႈလည္းမ ျဖစ္ေပၚႏုိင္မည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။
        
      ထိုသို.ေသာ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းကို  ၾကားျပီး   အခ်ိန္အနညး္ငယ္ အၾကာမွာေတာ.  အင္မတန္၀မ္းနည္းဖြယ္ ယူက်ံဳးမရသည္. သတင္းကို ၾကားသိလုိက္ရသည္။  ႏိုင္ငံ.ကုိယ္စားျပဳ ေဘာလံုးပြဲ ရံႈးတာကဂုဏ္သိကၡာသာေပးဆပ္ရျပီးယခုတြင္ေတာ.ပုိင္နက္ပါ ေပးဆပ္လုိက္ရျပပီ။ ဂိုးသမားညံ.၍ မဟုတ္သလို  ေနာက္တန္းလည္း မေပါက္ခဲ.ပါ။ ပင္လယ္တီ အေပးခံရျပီး ဂိုးသြင္းခံလုိက္ရခ်ိန္မွာေတာ.
ဒိုင္လူၾကီးကို အျပစ္တင္အုန္းမွာလား။
      ျပည္တြင္းမတည္ျငိမ္မႈ ၏ အက်ိဳးဆက္ဟု သာ ကြ်န္ေတာ္အျပစ္တင္ျခင္ေတာ.သည္။   ၀ါးအစည္းေျပသလို  ကိုယ္ထင္သလို အယူ၀ါဒေတြ က်င္.သံုးျပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ.သည္တုိင္ မျပီးဆံုးေသးသည္.တုိက္ပြဲမ်ားအတြက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ  အလြန္တန္ဖုိးရွိသည္. ေ၀ါဟာရေလးအတြက္  အဖက္ဖက္ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို. ေစာ္ကားခံလုိက္ရျပီ။
      ကမၻာ.အသိအမွတ္ျပဳ တရားရံုးေတာ္ၾကီး  ပညာရွင္ တရားသူၾကီးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို. ေစာဒက တက္၍ေကာ ရအုန္းမည္ေလာ။  ၾကိဳးစားျပီးတည္ေဆာက္ေနေသာ ျမန္မာ.ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း ၊  အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသမည္ဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္တို.ကို ေသြဖယ္၍ေကာ ရႏုိင္မည္ေလာ။ 
         လြတ္လမ္းေရး ရျပီးခဲ.သည္.တုိင္  လြတ္လပ္စြာ မသြားလာႏို္င္ေသးေသာ ျပည္သူတို.အတြက္ ၾကိဳးစားကာကြယ္သက္စြန္.ေနေသာ တပ္မေတာ္၊ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာကိုသာ အဓိကထားေျဖရွင္းေနခဲ.ရေသာ တပ္မေတာ္ ကို  အျပစ္တင္မည္ေလာ ။ 
    ကြ်န္ေတာ္တို. ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ရပ္လံုးအတြက္  နားက်ည္းစရာ သင္ခန္းစာတစ္ရပ္ပါ။  ကိုယ္.အခ်င္းခ်င္းမတည္.ေအာင္ အျမဲေသြးထိုးေနၾကေသာ သူမ်ား ဘာေတြေျပာၾကအုန္းမည္ သနည္း။ 
ပိုက္ဆံသာ ရမည္ဆုိပါက  ရိုဟင္ဂ်ာ ကိုပင္  တုိင္ရင္းသာလူမ်ိဳးမ်ားစာရင္းသို ထည္.တတ္ေသာ သူမ်ား က ကြ်န္ေတာ္တို. ေရႊဟု  တင္စားၾကေသာ ေရႊျမန္မာေတြကိုယ္တုိင္ပင္။ 
            ႏြားကြဲ၍ က်ားဆြဲ သြားျခင္ ဟုလည္း အမည္မတပ္ျခင္းက  ျမန္မာသည္  ႏြားမဟုတ္ပါ   ဘဂၤလားေဒ.ရွ္သည္လည္း  က်ားတစ္ေကာင္ကဲ.သို. တင္စားဖို. မလိုပါ။  သို.ေသာ္ ထင္းစည္းကို ခ်ိဳးပါက မရႏုိင္ေပေသာ္လည္း   ထင္းတစ္ေခ်ာင္းျခင္းကို ခ်ိဳးပါက   ခြန္အားအနည္းငယ္စိုက္ရံုမွ်ျဖင္. က်ိဳးမွာအေသအခ်ာပါ။   ေျမာက္ပိုင္းက ညီအစ္ကိုေတြ တည္.ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းေပးေနေသာအခ်ိန္ 
ျခံစညး္ရိုးကို ေျပာင္းစိုက္ျခင္း ခံခဲ.ရသည္။
    ဒီလိုသာ ဒီမိုကေရစီ ဒီမိုကေရစီ  လူ.အခြင္.အေရးကြ ဟူ၍ နာမည္ေကာင္း တပ္ျပီး ကခ်င္ကတစ္မ်ိဳး၊ ရွမ္းကတစ္ဖံု၊ ကရင္ကတစ္မူ ၊ကယားကတစ္ျခား ကဲ.သို. ကိုယ္.ျမင္း ကိုယ္စိုင္း ဘယ္ပဲေရာက္ေရာက္သြားေနပါက  ကမၻာမပ်က္ေသးခင္ ျမန္မာ.ေျမပံုေပ်ာက္လိမ္.မည္။

                                                                  ေလးစားစြာျဖင္.
                                                                                                                      ေမာင္ေမာင္(ျမစ္ဆံု)
                                                                                             
  
       
             

11 comments:

Anonymous said...

nice post bro. i am so sad about this case.

mstint said...

ေမာင္ေမာင္ေျပာတဲ့သတင္းဖတ္ၿပီး ဝမ္းသာျခင္းနဲ႔တစ္ၿပိဳင္တည္း စိတ္မေကာင္းျခင္းလည္း
ျဖစ္မိပါတယ္။ အထင္နဲ႔လက္ေတြ႔ဟာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အခုလိုလြဲတတ္ၾကပါတယ္။
ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းအေပၚမွာသာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ရပ္တည္ရံုပဲမဟုတ္လား။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

8Yar said...

စိတ္မေကာင္းျခင္းမ်ားစြာနဲ႕ လာဖတ္သြားတယ္ဗ်ာ။ မနက္ကတည္းက ဒီသတင္းၾကားတာ။ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ာ။ စိတ္လည္းပ်က္မိပါရဲ့..... :(

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

ဟုတ္တယ္အစ္ကိုရာ.. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုေတြေပါက္ကြဲေနတာ အစ္ကိုၾကားမယ္ထင္ပါတယ္. ။ ငိုတဲ့သူကငို.. ႀကိမ္းတဲ့သူက ႀကိမ္းနဲ႔....။

သမီးစံ said...

ထေလာ့ျမန္မာ....
အိုျမန္မာတို႔........

Qt said...

ဖဲ႔ယူသြားတာေတာင္မဟုတ္ဖူး
ကြက္ျပီး ဓါးနဲ႔လွီးယူ သြားတာေနာ္
စိတ္မေကာင္းဖူး
:(

ခ်စ္စံအိမ္ said...

ဘာေၿပာရမလဲမသိေတာ့ပါဘူးကြယ္...

ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) said...

ကိုျဖစ္ဆံုေရ ထပ္တူ ၀မ္းနည္းခံစားေနမိပါတယ္...

Myint Ko said...

ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို ဖတ္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ တာ၀န္ရွိေသာ လူၾကီးမ်ားလည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု ယူဆ ပါ၏။ မည္သူ႕ကိုမွ် အျပစ္တင္ဖြယ္ မရွိပါ။ http://doctorsatephwar.blogspot.com/2012/03/blog-post_15.html?spref=fb

ေမာင္ေမာင္ said...

ကုိျမတ္ကိုေရ ေက်းဇူးပါဘဲ ခုမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရေတာ.တယ္ဗ်ာ။

၀ိ၀ိ said...

အဲ့ကိစၥကို ဆိုးရြားလြန္းၿပီး ခံၿပင္းဖို ့လည္းေကာင္းလွပါတယ္

Post a Comment

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ. စကားတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္.အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။