Monday, 30 January 2012

ကမၻာ.အၾကီးမားဆံုး ခရမ္းခ်ဥ္သီး စပိန္ရိုးရာပြဲေတာ္           ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း  ၾသဂတ္လ၏ ေနာက္ဆံုးအပါတ္ ဗုဒၶဟူးေန.  စပိန္ႏိုင္ငံ တတိယအၾကီးဆံုးျမိဳ.ေတာ္ျဖစ္ေသာ Valencina  ျမိဳ.ေတာ္ တြင္ပါ၀င္သည္. Bunol  ျမိဳ. တြင္ ကမၻာ.အစည္ကားဆံုး ခရမ္းခ်ဥ္သီး ပြဲေတာ္ကို က်င္းပေလ.ရွိတယ္။ ဒီပြဲေတာ္တြင္
တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ စပိန္လူမ်ိဳး ေလးေသာင္းခန္.လာေရာက္ဆင္ႏြဲ.ေလ.ရွိျပီး  ျဗိတိန္ ျပင္သစ္ ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဧည္.သည္အမ်ားစု လာေရာက္ဆင္ႏြဲတတ္သည္။   စုစုေပါင္း ခရမ္းခ်ဥ္သီး အမွည္. တန္ခ်ိန္ ၁၀၀ ခန္.ကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။
     ပြဲေတာ္ကို   1944  ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပ ခဲ.တာ ျဖစ္ျပီး  မည္သူကမွ  ပြဲေတာ္၏ မူလဇစ္ျမစ္ကို တိတိက်က်မသိေပ။  ရိုးရာ၀တ္စံုေတြ ၀တ္ဆင္ျပီး လွည္.လည္ကခုန္ရေသာ  ပြဲေတာ္တစ္ခုတြင္  ခရမ္းခ်ဥ္သီးအေျမာက္အျမားတင္ထားေသာ ကုန္ကား တစ္စင္း တိမ္းေမွာက္သြားသည္။  အသီးမ်ားအကုန္လမ္းေပၚသို.ေရာက္ကုန္ေသာအခါ  ပြဲၾကည္.ပရိသတ္ေျမာက္ျမားစြာမွ  ျငီးေငြ.ဖြယ္
ရာေကာင္းေသာ  အသံျဖင္. တီးခတ္ေနသည္. သံစံုတီး၀ုိင္းအဖြဲ.ကို  လမ္းေပၚရွိ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားျဖင္.
ပစ္ေပါက္က်သည္။ထို.အခ်ိန္မွ စျပီးေပၚေပါက္လာသည္ဟု တစ္ခ်ိဳ.ေသာ လူေတြမွ ေျပာဆိုသည္။
    အမ်ားစုေသာ လူေတြကေတာ.  ျမိဳ.ေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ.ကို မေက်နပ္က်သည္.  ျမိဳ.သူျမိဳ.သားမ်ားမွ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားျဖင္.  တုိက္ခုိက္ျပီး ေအာင္ပြဲခံေသာေန.မွ စတင္ျပီးေပၚေပါက္လာတယ္လို.ဆိုပါတယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံ ျပင္သစ္လက္ေအာက္တို. က်ေရာက္ခဲ.ေသာ အခါ ပြဲေတာ္က်င္းပမႈကို တားျမစ္ခံခဲ.ရျပီး
1970 ေနာက္ပုိင္း အခ်ိန္တြင္မွ ျပန္လည္  က်င္းပႏုိင္ခဲ.သည္။ 
       သတ္မွတ္ထားေသာရက္ မနက္ 11 နာရီ၀န္းက်င္ခန္.တြင္ ပြဲေတာ္ကို စတင္ေလ.ရွိသည္။  ထရပ္ကားမ်ားျဖင္.ခရမ္းခ်ဥ္သီးအေျမာက္အမ်ားကိုသယ္ေဆာင္လာျပီး  ျမိဳ.လယ္ကြက္လပ္တြင္ခ်ေပး
ထားသည္။ အျခားေသာေဒသမ်ားထက္ပိုျပီးေဓ်းနည္း ေသာ Extremadura ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္.ရေဒသ မွ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားကို  အသံုးျပဳၾကသည္။ 
    အမဲဆီ သုတ္လိမ္းထားေတာ ႏွစ္ထပ္တုိက္အျမင္.ရွိ ေခ်ာတိုင္ ထိပ္သို.   ရဲရင္.ေသာလူတစ္ဦး တက္ေရာက္ကာ  တိုင္ထိပ္တြင္ခ်ိတ္ထားေသာ ၀က္ေပါင္ေျခာက္ကို ယူႏိုင္သည္. အခ်ိန္ ပြဲေတာ္ကို စတင္ခဲ.ၾကသည္။ လက္ေတြ.မွာမူ  အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေသာ ဒီအစီအစဥ္ကို မေစာင္.ၾကေတာ.ဘဲ  ဒီထက္ပိုျပီးေစာလွ်င္စြာ  က်င္းပခဲ.ၾကသည္။   ပြဲေတာ္ စတင္ဖုိ.အတြက္ ေရအေျမာက္ျဖင္. ပစ္ခတ္ေပးျပီးေသာအခါ ပရမ္းပတာ ျဖင္. ခရမ္းခ်ဥ္သီးတုိက္ပြဲကို စတင္ပါေတာ.တယ္။ 
     ပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲေသာသူမ်ားကို ( ေလကာ၊ေရကာ)မ်က္မွန္မ်ား ၊လက္အိတ္မ်ား၀တ္ဆင္ဖို.
တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ထိုအရာေတြက လံုျခံဳေသာအကာအကြယ္မ်ား ျဖစ္ေစတာပါ။
ေနာက္ထပ္စည္းကမ္းတစ္ခုက ပြဲေတာ္အတြင္းသို. မည္သည္.ပစၥည္မွ ယူလာခြင္.မရွိေပ။ ဘီယာ
ပုလင္းကဲ.သုိ.ေသာအရာမ်ားျဖင္. ရန္စကာ ျပင္းထန္ေသာ ရန္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေသာေၾကာင္.တားျမစ္
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  တစ္ဦးနဲ.တစ္ဦး အ၀တ္အစားမ်ား ဆုတ္ျဖဲျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ္
လည္း  အမ်ားစုမွ မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳကာ ေယာက္က်ား မိန္းမမ်ား၏   အေပၚပုိင္းအင္းက်ီမ်ားကို အေပ်ာ္သေဘာျဖင္. ဆုတ္ျဖဲၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။
    ေန.လည္ တစ္နာရီ တိတိ  အခ်က္ျပ ေရအေျမာက္မွ ပစ္ခတ္လုိက္ေသာအခါ  မည္သူမွ မပစ္ေပါက္ေတာ.ဘဲ ပြဲေတာ္ကုိ ရပ္တန္.လုိက္သည္။ ထို.ေနာက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားျဖင္.
ျပန္.က်ဲေနေသာ လမ္း ကို မီးသတ္ေရပုိက္မ်ားျဖင္.  ေဆးေၾကားၾကသည္။ လမ္းမ်ားေဆးျပီးေသာ
အခါ ခႏၶာကိုယ္အႏံွ.ေပက်ံေနသည္. လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို ေဆးေၾကားေပးပါတယ္။ Bunol ျမစ္ထည္းတြင္ ကိုယ္တုိင္ဆင္းျပီး ေဆးေၾကာေသာ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ နယ္ခံလူငယ္မ်ားမွလည္း  အသက္ၾကီးရြယ္သူမ်ားကို ကူညီျပီး ေဆးေၾကာေပးၾကသည္။  ခရမ္းခ်ဥ္သီး၏ အနွစ္ကို အားအင္ျပည္.ေစသည္ဟု အားလံုးမွ ယူဆထားသည္။
      ကမၻာ.အၾကီးမားဆံုး   အစားအစာျဖင္.တုိက္ခိုက္ၾကေသာ ပြဲေတာ္ အျဖစ္ ထင္ရွားျပီး တစ္ကမၻာလံုးမွ  ေက်ာ္ၾကားေသာသူမ်ားပြဲေတာ္ရက္ေန.တြင္စပိန္ႏိုင္ငံသို.
လာေရာက္လည္ပတ္ေလ.ရွိသည္။
                                                                                                               ေမာင္ေမာင္(ျမစ္ဆံု)  


source//http://latomatinatours.com/
http://www.coolpicturegallery.us

4 comments:

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

ႀကံႀကံဖန္ဖန္ စိတ္ရႈပ္စရာေတြပါဗ်ာ......

မဒမ္ကိုး said...

ဟာ အသားေတြယားတယ္ခရမ္းခ်ဥ္သီးနဲ႕ထိရင္ း(((((
အသီးအမာနဲ႕ဆိုနာလိုက္မယ္႕ျဖစ္ျခင္း

ခင္မင္လွ်က္

မဒိုးကန္

လြင္ျပင္လႈိင္းငယ္ said...

ေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာပဲေနာ္
အိမ္ျပန္ရင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၀ယ္ျပီး မဒမ္လြင္ျပင္ကို ပစ္အံုးမွ
ဟိ

jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

ပုံေလးေတြၾကည္႔ျပီး ျပဳံးမိပါတယ္

Post a Comment

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ. စကားတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္.အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။