Wednesday, 19 October 2011

ဘ၀ပန္းတုိင္ ႏွင္. ရည္မွန္းခ်က္




ေမးခြန္းတကာတို.တြင္ အေရးအၾကီးဆံုးေမးခြန္းသည္ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤကမၻာေျမေပၚမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို.ဘာလုပ္ ေနၾကသလဲ။ ဘယ္ဆီက ကြ်ႏ္ုပ္တို.လာခဲ.ၾကသလဲ။ ဘယ္ဆီသို. ကြ်ႏု္ပ္တို. သြားေနၾကသလဲ။
ဘ၀၏ အဓိပၸယ္ ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ.၏ဘ၀ကံၾကမၼာက ဘာလဲ။

ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အလြန္အေရးၾကီးၾကသည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္လိုသည္။ သို.ေသာ္ ဤေမးခြန္းတုိ.သည္ ဒႆနိကေဗဒပညာရွင္မ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေစခဲ.သည္။
ဘာထရန္ရတ္ဆယ္ႏွင္. လီယိုေတာ္စတိြဳင္ကဲ.သို.ေသာ ေခတ္သစ္ေတြးေခၚရွင္ၾကီးမ်ားကပင္လွ်င္ အေျဖရွာမရေၾကာင္း၀န္ခံၾကရသည္။

လူသည္ ဤကမၻာေျမေပၚတြင္ အသိဥာဏ္အျမင္.ဆံုးႏွင္. ဆင္ျခင္ေတြးေခၚတတ္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။ အဆင္.ဆင္. တုိးတက္ေျပာင္းလဲ မႈျဖစ္စဥ္ဟူေသာသစ္ပင္ေပၚတြင္ အျမင္.ဆံုးေနရာကိုယူထားသူလည္းျဖစ္သည္။ ထို.ေၾကာင္. လူသားတစ္ဦးတည္းကသာ လွ်င္သဘာ၀၌ ရွိေသာ သူ၏ အေနအထားကို သိျမင္ျပီး သူ.ဘ၀၏ အဓိပၸယ္ႏွင္. ရည္မွန္းခ်က္တို.ကို သိနားလည္ဖို.ရွိသည္။

ျမိဳ.တြင္း၌ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ ေျခဦးတည္.ရာ ေလွ်ာက္သြားေနလွ်င္ မည္သည္.အက်ိဳးေက်းဇူးကိုမွ် ရရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မရွိဘဲဘ၀ခရီးကိုႏွင္သူသည္ ပင္လယ္ျပင္က်ယ္တြင္ေလွငယ္ေပၚထုိင္ေနသည္.အရပ္မ်က္ႏွာအမွတ္အသားအားလံုးေပ်ာက္ဆံုးျပီး မည္သည္.အရပ္ကို ေလွာ္ရမွန္းမသိေသာသူႏွင္.တူေနလိမ္.မည္။


ဘ၀ျပႆနာက အလြန္အမင္းခက္ခဲသည္ဟု ထင္ရေသာအခါ လူမ်ားစြာတို.သည္ မိမိတို.၏ဘ၀ကံၾကမၼာအေၾကာင္းႏွင္.ထုိက္တန္ေကာင္းမြန္သည္. ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္ေရးအေၾကာင္း
ႏွင္.ထိုက္တန္ေကာင္းမြန္သည္.ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္ေရးအေၾကာင္းတုိ.ကို စိတ္႐ႈပ္ခံ၍ မစဥ္းစားၾကေတာ.ေခ်။ လူတို.၏ အာရံုကို အမ်ားဆံုး ဆြဲေဆာင္ေသာလက္ငင္းျပႆနာမ်ားကိုသာအေလးထားၾကေတာ.သည္။

လူပီသေသာသူသည္မိမိဘ၀အေၾကာင္းကိုအေလးအနက္စဥ္းစားဆင္ျခင္ျပီးလွ်င္ အေကာင္းဆံုးပန္တုိင္ႏွင္.ဘ၀လမ္းစဥ္တစ္ခုကိုခ်မွတ္ရမည္။ဤသို.မခ်မွတ္ႏိုင္လွ်င္သူသည္ ဘ၀၏အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ.မႈေၾကာင္. စိတ္ပ်က္ပူေဆြးမႈႏွင္. လႊမ္းမုိး၀ါးမ်ိဳျခင္းကိုခံရလိမ္.မည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို.၏ ေနထုိင္ပံုသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင္. လူ.အဖြဲ.အစည္းအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို
ျဖစ္ထြန္းေစသင္.သည္။ အခ်ိန္တို စီစဥ္မႈမ်ားအျပင္ ဘ၀တစ္သက္တာပတ္လံုး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္.ျမင္.ျမတ္ေသာ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို.ခ်မွတ္သင္.ၾကသည္။

ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္၏ THE PURPOSE AND THE GOAL OF LIFT (ဘ၀ကိစၥ ႏွင္. ဘ၀ပန္းတိုင္ ) စာအုပ္မွ ျပန္လည္ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

2 comments:

သမီးစံ said...

စာေပခြန္အားေတြအတြက္
ေက်းဇူးပါျမစ္ဆုံေရ
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ဆိုတာ
အစ္မ ေလးစားရတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပါပဲကြယ္
ျမစ္ဆုံလည္း..
အေကာင္းဆုံးက်င့္ၾကံႏို္င္သူျဖစ္ပါေစကြယ္
ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္

ယဥ္သူ၀င့္ said...

စာအုပ္စာေပလူ ့မိိတ္ေဆြတဲ ့...ျမစ္ဆံုေရ...အေ၀းကိုေရာက္တဲ ့အခ်ိန္မွာစာေပဟာတကယ္ကိုအမအတြက္မိတ္ေဆြအစစ္ပါပဲ....ေက်းဇူးတင္တယ္ေနာ္..
ေအာင္ျမင္တဲ ့ဘ၀ခ၇ီးကိုေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သူျဖစ္ပါေစေနာ္

Post a Comment

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ. စကားတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္.အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။