Wednesday, 31 August 2011

အမ်ားသူတို. ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳရန္ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား၏ ပံုေတာ္မ်ား


0 comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ. စကားတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္.အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။